ปฏิทินตั้งโต๊ะ - ปฏิทินแขวน

พิมพ์ปฏิทิน ใช้เป็นของขวัญของชำร่วยในช่วงปีใหม่ ที่สอดแทรกโฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการหรือประชาสัมพันธ์องค์กรหรือบริษัทลงไปในหน้าปฏิทิน ซึ่งขนาดและจำนวนหน้าของปฏิทินขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ส่วนในเรื่องของการออกแบบลูกค้าสามารถออกแบบเองได้เลย

ปฏิทินที่บริษัทฯผลิตมี 2 ประเภท

  • ปฏิทินตั้งโต๊ะ เป็นฐานสามเหลี่ยม เข้าห่วงกระดูกงูไว้ด้านบน เล็กกระทัดรัด สามารถจดหรือเขียนลงบนปฏิทินได้ ขนาดที่นิยมผลิตคือ 6 x 8 นิ้ว จำนวนหน้าคือ 8 แผ่น 16 หน้า และ 14 แผ่น 28 หน้า
  • ปฏิทินแขวน ใช้แขวนติดผนัง มีเหล็กหนีบหรือห่วงกระดูกงูไว้ด้านบน มีหูเกี่ยว ส่วนมากจะเป็นปฏิทินที่พิมพ์วันที่สำเร็จไว้ แล้วค่อยมาพิมพ์โฆษณาไว้ด้านบนวันที่อีกที มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

กรุณากรอกรายละเอียดและคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที