พิมพ์เมนูอาหาร ออกแบบเมนูอาหาร

รับพิมพ์เมนูอาหาร รับออกแบบเมนูอาหาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบอร์เกอรี่ ฯลฯ จะต้องมีในทุกๆร้าน ซึ่งการผลิตทางบริษัทฯจะเน้นความสวยงามของเมนูอาหารเป็นหลัก โดยเริ่มจาก การออกแบบให้อาหารหรือเครื่องดื่มออกมาน่ารับประทาน ขนาดมาตรฐาน A3 A4 หรือตามต้องการ กระดาษนิยมจะใช้กระดาษหนาเพื่อความแข็งแรง ตั้งแต่ 230 – 360 แกรม การพิมพ์ให้ความคมชัดเจน สีสันสวยงาม หลังการพิมพ์ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเมนูอาหารด้วยการเคลือบเงาหรือเคลือบด้านเพื่อป้องกันน้ำ ทำสปอทยูวี การปั้มนูน ปั้มทอง-เงิน ก็สามารถที่จะทำเพื่อเพิ่มความสวยงามได้เช่นกัน การเข้าเล่ม ก็มีทั้งแบบตัดปลิว แบบพับ แบบเข้าห่วง แบบหมุด (แบบหมุดงานสวย….แนะนำ)

องค์ประกอบสำคัญในการทำเมนูอาหาร

  • การออกแบบเมนูอาหาร มุ่งเน้นให้เมนูอาหารหรือเครื่องดื่มออกมาดูน่ารับประทาน รูปภาพและข้อความมีความชัดเจน การจัดเรียงข้อมูลหรือเลย์เอ้าท์เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและดึงดูดสายตา
  • ขนาดและกระดาษ ขนาดต้องพอดีประมาณ A4 หรือไม่ควรที่จะใหญ่กว่า A3 กระดาษควรใช้กระดาษหนาเพื่อความแข็งแรง ควรมีความหนาตั้งแต่ 230 – 360 แกรม ส่วนใหญ่มักใช้กระดาษอาร์ต
  • การพิมพ์เมนูอาหาร โดยส่วนใหญ่มักใช้การพิมพ์ในระบบดิจิตอลออฟเซ็ท เพราะว่าโดยทั่วไปเมนูอาหารจะมีจำนวนพิมพ์ไม่มาก พิมพ์ระบบนี้จึงประหยัดที่สุดและมีความรวดเร็วในการผลิตอีกด้วย
  • หลังการพิมพ์ เพื่อความสวยงามให้แก่งานพิมพ์ เช่นการเคลือบ PVC แบบด้าน หรือ เคลือบ PVC แบบเงาจะได้ในเครื่องความสวยงามแล้วยังสามารถกันน้ำได้อีกด้วย หรือจะสปอทยูวี ปั้มทอง-เงินก็ได้
  • การเข้าเล่ม มีหลายแบบตั้งแต่การตัดปลิว การไดัตเป็นรูปต่าง การพับ การเย็บมุงหลังคา การเข้าห่วง และการใช้หมุดด้านข้าง (การเข้าหมุดงานออกมาสวย ….. ขอแนะนำ)

กรุณากรอกรายละเอียดและคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที