หนังสือ - วารสาร - นิตยสาร

พิมพ์หนังสือ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าเยอะ ขนาดของหนังสือที่เป็นที่นิมยมคือ A5 และ A4 รูปแบบของหนังสือมีทั้งแบบไสสันกาวและเย็บมุงหลัง ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความหนาของหนังสือ ปกของหนังสือมักจะมีความหนาตั้งแต่ 210-360 แกรม และเคลือบปกแบบด้านหรือเงา ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยของหนังสือในส่วนที่เป็นสันจะไม่รอยแตกของกระดาษเนื่องจากการพับสัน ส่วนเนื้อในของหนังสือใช้พิมพ์ได้ทั้งกระดาษปอนด์ 70-100 แกรม หรือกระดาษอาร์ต 105-120 แกรม ซึ่งหากใช้กระดาษที่หนามากกว่านี้กรณีที่หนังสือมีจำนวนหน้าเยอะๆ หนังสือก็จะมีความหนาและมีน้ำหนักมากจนเกินไป ส่วนระบบงานพิมพ์สามารถเลือกพิมพ์ทั้งระบบออฟเซ็ทและระบบดิจิตอลออฟเซ็ท ขึ้นอยู่กับจำนวนของงานพิมพ์เป็นหลัก ซึ่งทั้งสองระบบจะให้สีสันที่สวยงาม มีความคมชัดสูง งานพิมพ์หนังสือมักจะจัดพิมพ์ในลักษณะของหนังสือเรียน ตำราเรียน เอกสารวิชาการ หนังสือแต่งต่างๆ ชีวประวัติ พ็อคเก็จบุ๊ค นิยาย หนังสือรุ่นหรือทำเนียบ คู่มือต่างๆ ฯลฯ

พิมพ์วารสาร นิตยสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าเยอะ ขนาดของวารสาร นิตยสารที่เป็นที่นิมยมคือ A4 รูปแบบของหนังสือมีทั้งแบบไสสันกาวและเย็บมุงหลัง ซึ่งจุดประสงค์ของการทำวารสาร นิตยสาร จะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก คือ การเผยแพร่ข่าวสาร บทความ กิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้อ่านทั่วๆไปหรือสำหรับสมาชิก ซึ่งอาจจะตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี แต่ความแตกต่างของวารสาร นิตยสาร ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในแง่ของการตลาดคือ วารสาร จัดพิมพ์เพื่อการแจกฟรี ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาของวารสารจะเกี่ยวกับองค์กรเป็นหลัก เหมาะสำหรับ บริษัท สมาคม นิติบุคคลต่างๆ ส่วนนิตยสาร มีวัตถุประสงค์ตีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อจำหน่าย เนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับประเภทของนิตยสาร เช่น บันเทิง สุขภาพ เทคโนโลยี กีฬา ธุรกิจ เป็นต้น

องค์ประกอบ หนังสือ - วารสาร - นิตยสาร

  • การออกแบบ จะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา การให้โทนสีที่ไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาในแต่ละส่วน และควรรักษาอัตราส่วนระหว่างข้อความและรูปภาพให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อ
  • รูปเล่ม ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ จำนวนหน้าหรือการเข้าเล่ม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสารหรือวารสาร ซึ่งสื่อแต่ละประเภทนี้ย่อมมีความแตกต่างกันในการผลิต จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นคำคัญ
  • การพิมพ์และหลังการพิมพ์ มีทั้งระบบออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท ขึ้นอยู่กับจำนวนพิมพ์ ส่วนงานหลังการพิมพ์เพื่อเพิ่มความสวยงามและมูลค่าให้กับงานพิมพ์ เช่น สปอทยูวี ปั้มเงิน-ทอง การเคลือบ

กรุณากรอกรายละเอียดและคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที