แฟ้มเอกสาร

พิมพ์แฟ้มเอกสาร Folder แฟ้มเอกสารมีประโยชน์ในธุรกิจไม่น้อย เป็นการรวบรวมเอกสารเพื่อนำเสนอเป็นชุดไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบระเบียบและอยู่ภายใต้แบรนด์ของผู้นำเสนอ และสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและระบบการจัดการที่เป็นระบบของบริษัทหรือองค์กร ซึ่งเอกสารโดยส่วนใหญ่ที่ใส่ไว้ในแฟ้มเอกสารจะประกอบด้วย นามบัตร โบรชัวร์หรือแคตตาล็อกสินค้า ใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆ นอกจากนี้แฟ้มเอกสารจะใช้ในงานนำเสนอแล้ว ยังสามารถที่ใช้เป็นที่เก็บเอกสารภายในบริษัทหรือองค์กรเพื่อความเป็นระบบเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร ได้อีกด้วย

แฟ้มเอกสารที่บริษัทฯผลิตมี 2 ประเภท

  • แฟ้มแบบบาง ความหนากระดาษ 250-360 แกรม ขนาดและรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า มีกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร ช่องสำหรับลิ้นแฟ้มเพื่อสอดเอกสารและช่องสำหรับสอดนามบัตร
  • แฟ้มแบบหนา มีความหนากระดาษ 3 มม. สันของแฟ้มหนาตั้งแต่ 2 – 4 นิ้ว ส่วนขนาดของแฟ้มเอกสารจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ด้านในจะมีเหล็กก้านยกสำหรับใส่เอกสารในปริมาณมาก

กรุณากรอกรายละเอียดและคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที