โบรชัวร์

พิมพ์โบรชัวร์ Brochure เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีความนิยมทางด้านการตลาด มีหลากหลายขนาดความความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน นิยมใช้ขนาดมาตรฐาน เช่น  A3 A4 A5 ส่วนรูปแบบก็มีหลากหลาย เช่น การตัดปลิว การพับ การเย็บมุงหลังคาเพื่อเป็นรูปเล่ม โดยส่วนใหญ่จะมีจำนวนหน้าไม่มาก ตั้งแต่ 1-8 หน้า ส่วนรายละเอียดบนโบรชัวร์เป็นรายละเอียดสินค้าและบริการ ส่งเสริมงานขายหรือประชาสัมพันธ์องค์กร ดังนั้นการทำโบรชัวร์จะต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้

 • รูปแบบและขนาดของโบรชัวร์ มีความสำคัญเพื่อวางแผนในการออกแบบ
 • จำนวนหน้าของโบรชัวร์ ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดทำ
 • การออกแบบโบรชัวร์ จะต้องสื่อให้ถึงวัตถุประสงค์ในการทำ มีความชัดเจนทั้งรูปภาพและตัวอักษร
 • เลือกกระดาษที่ใช้ในการผลิต มีทั้งแบบหนา-บาง เนื้อกระดาษแบบทั่วไปหรือกระดาษพิเศษ
 • จำนวนพิมพ์ เพื่อวางแผนระบบการพิมพ์ บริษัทฯให้บริการทั้งระบบออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท
 • งานหลังการพิมพ์ เพื่อเพิ่มความสวยงาม เช่น เคลือบเงา-ด้าน สปอทยูวี หรือปั้มเงิน-ทอง

แคตตาล็อก

พิมพ์แคตตาล็อก Catalog เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งมีลักษณะของรูปแบบเป็นเล่ม ไม่ว่าจะเป็นการเย็บมุงหลังคา ไสสันกาวหรือเย็บกี่ ซึ่งแคตตาล็อกมักจะมีความจำนวนหน้าตั้งแต่ 8 หน้าขึ้นไป ส่วนขนาดของแคตตาล็อกจะนิยมใช้เป็นขนาด A4 เพราะเป็นขนาดที่มาตรฐานทั่วไปๆ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป รายละเอียดในแคตตาล็อกจะระบุถึงรายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คุณภาพการผลิตหรือบริการอย่างละเอียด องค์ประกอบของแคตตล็อกมีดังนี้

 • ปกแคตตาล็อก ประกอบด้วยปกหน้าและปกหลัง นิยมให้กระดาษหนาในการพิมพ์เป็นปก
 • สารบัญ หากแคตาล็อกมีจำนวนหน้าที่มากก็ควรมีสารบัญ เพื่อความสะดวกในการอ่าน
 • รายละเอียดของข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างละเอียด
 • ข้อมูลคุณภาพเกี่ยวกับระบบจัดการองค์กร คุณภาพสินค้า หรือคุณภาพการผลิต
 • การออกแบบควรที่จะมีรูปภาพและข้อความไม่ชัดเจน การจัดวางเลย์เอ้าท์ที่เข้าใจง่าย
 • นอกจากการพิมพ์ที่มีคุณภาพแล้ว ไม่ควรมองข้ามงานหลังการพิมพ์เพื่อเพิ่มความสวยงาม

กรุณากรอกรายละเอียดและคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที