Loading...

รับพิมพ์ถุงกระดาษ

รับผลิตและออกแบบถุงกระดาษ ถุงช้อปปิ้ง กระดาษ 160 แกรม  210 แกรม  250 แกรม เคลือบด้วยพีวีซีชนิดด้านหรือเงา และขึ้นรูปเป็นถุงกระดาษ ขนาดตามความต้องการ พร้อมเชือกไนลอนสำหรับหิ้ว ในกรณีที่สินค้ามีน้ำหนัก แนะนำให้ชั่งน้ำหนักสินค้าที่ต้องการบรรจุ เพื่อจะได้คำนวนความหนากระดาษก่อนผลิต

สเปคถุงกระดาษ

กระดาษ 160 - 210 - 250 แกรม เคลือบพีวีซี ชนิดด้าน - เงา

แบรนด์

แข็งแรง

สวยงาม

กันน้ำ

ผลิต 10 วัน

โปรโมชั่น ฟรี !!! ค่าบล็อกไดคัท เฉพาะขนาดถุงกระดาษ ดังนี้ ......

1  ความยาว 13.00 ซม. x ความสูง 21.00 ซม. x ความกว้าง 06.00 ซม.


2  ความยาว 20.00 ซม. x ความสูง 20.00 ซม. x ความกว้าง 08.00 ซม.


3  ความยาว 21.60 ซม. x ความสูง 32.00 ซม. x ความกว้าง 08.00 ซม.


4  ความยาว 30.00 ซม. x ความสูง 27.00 ซม. x ความกว้าง 11.00 ซม.


5  ความยาว 32.00 ซม. x ความสูง 43.00 ซม. x ความกว้าง 10.00 ซม.

กระดาษ 160 - 210- 250 แกรม เคลือบพีวีซีด้าน - เงา

แบรนด์

แข็งแรง

สวยงาม

กันน้ำ

ฟรี !! ค่าบล็อกไดคัท เฉพาะถุงกระดาษขนาดดังนี้

1  ยาว 13.0 ซม. x สูง 21.0 ซม. x กว้าง 06.0 ซม.


2  ยาว 20.0 ซม. x สูง 20.0 ซม. x กว้าง 08.0 ซม.


3  ยาว 21.6 ซม. x สูง 32.0 ซม. x กว้าง 08.0 ซม.


4  ยาว 30.0 ซม. x สูง 27.0 ซม. x กว้าง 11.0 ซม.


5  ยาว 32.0 ซม. x สูง 43.0 ซม. x กว้าง 10.0 ซม.

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่ผลิตถุงกระดาษ ขนาดตามข้อ 1-5 ลูกค้าสามารถขอแบบไดคัตเป็นไฟล์ .ai เพื่อออกแบบโดยแจ้งระบุขนาดของถุงกระดาษ ได้ที่ labprint2016@gmail.com

หมายเหตุ : ลูกค้ากรุณาติดบริษัทฯเพื่อรับแบบไดคัต